CHÂN GÀ CHIÊN MẮM

CHÂN GÀ CHIÊN MẮM

45.000Đ
BÚN ĐẬU

BÚN ĐẬU

20.000Đ
NEM CHUA RÁN

NEM CHUA RÁN

35.000Đ
BÚN

BÚN

10.000Đ
ĐẬU HŨ

ĐẬU HŨ

10.000Đ
BÚN ĐẬU THỊT

BÚN ĐẬU THỊT

30.000Đ
CHẢ CỐM CÁ

CHẢ CỐM CÁ

15.000Đ
BÚN ĐẬU THỊT, CHẢ RAM

BÚN ĐẬU THỊT, CHẢ RAM

40.000Đ

HƯƠNG VỊ BẮC

Thực đơn

Hotline tư vấn miễn phí: 0948915686
icon zalo