CHÂN GÀ CHIÊN MẮM

CHÂN GÀ CHIÊN MẮM

45.000Đ
CHÂN GÀ RANG MUỐI

CHÂN GÀ RANG MUỐI

45.000Đ
CHÂN GÀ NGÂM SẢ TẮC

CHÂN GÀ NGÂM SẢ TẮC

45.000Đ
SẦN SẬT RANG MUỐI

SẦN SẬT RANG MUỐI

45.000Đ
CÁNH GÀ CHIÊN MẮM

CÁNH GÀ CHIÊN MẮM

49.000Đ
NEM CUA BỂ

NEM CUA BỂ

49.000Đ
LẨU CUA ĐỒNG

LẨU CUA ĐỒNG

150.000Đ

HƯƠNG VỊ BẮC

Thực đơn

Hotline tư vấn miễn phí: 0948915686
icon zalo